Dataskydd hos Två Grävare AB

Användarvillkor

Välkommen till Två Grävare ABs webbplats! Dessa användarvillkor gäller för hela webbplatsen. Villkoren beskriver hur information och innehåll på webbplatsen får användas, användning personuppgifter samt information om cookies. Webbplatsen och dessa användarvillkor tillhandahålls i enlighet med svensk lagstiftning. I villkoren används ”Två Grävare”, ”företaget”, ”vi” och ”oss” som referens till Två Grävare AB.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätts- och varumärkesinformation

Alla rättigheter till innehållet på webbplatsen, som texter, grafik, logotyper, bilder, videoklipp, ljudfiler och program tillhör Två Grävare AB eller tredje part och skyddas av svensk och internationell immaterialrättslig lagstiftning. Alla rättigheter förbehålls.
Innehållet på webbplatsen tillhandahålls som en service till allmänheten och får enbart användas enligt de villkor som följer nedan. Genom att hämta material från webbplatsen accepteras därigenom villkoren.
Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan strida mot upphovsrätten och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Användning av webbplats-innehåll

Webbplatsen och dess innehåll får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras, säljas eller användas i annat kommersiellt syfte utan att detta skriftligen godkänts av Två Grävare AB.
Vid behov är det tillåtet att ta tillfälliga kopior och att göra utskrifter av innehållet på webbplatsen givet att informationen på kopiorna inte ändras eller att information om copyright eller företagets namn tas bort. Tillfälliga kopior skall raderas inom 3 månader om inte företaget givit annat, skriftligt, tillstånd.
Det är tillåtet att länka till webbplatsen. Företaget förbehåller sig dock rätten att neka specifika sidor till att länka till webbplatsen utan att behöva meddela skäl till nekandet, om det riskerar att skada företaget på något eller av annan anledning.

Varumärkesskydd

Dessa villkor beskriver hur Två Grävare ABs varumärken och varumärkesnamn får användas. All annan användning (inkl. användning av företagets varumärken/varumärkesnamn i all form av marknadsföring) av företagets varumärken eller varumärkesnamn får endast ske efter att skriftligt godkännande inhämtats från företaget.

Friskrivning från ansvar

Informationen på webbplatsen syftar till att beskriva Två Grävare AB och dess verksamhet. Målsättningen är att informationen på webbplatsen ska vara korrekt, komplett och uppdaterad, men medger att det finns risk att målsättningen inte alltid kan infrias, t.ex. p.g.a. skriv-/stavfel, tekniska fel eller extern manipulation. Två Grävare AB kan därför inte garantera och inte ta ansvar för att informationen alltid är korrekt, komplett och uppdaterad.
Företaget kan vidare inte heller ta ansvar för innehåll på andra webbplatser som ev. länkas till från denna webbplats.

Material från användare

I samband med användning av denna webbplats kan Du som användare komma att sända material och kommunikation till webbplatsen via formulär, länkar till anställdas mailadresser eller via andra funktioner på webbplatsen. All information som på så sätt översänds kommer att betraktas som icke-konfidentiell. Två Grävare AB skall ha rätt att använda sådant material för kommersiella eller icke-kommersiella ändamål.
Vid användning av webbplatsen får det inte tillhandahållas material eller information som är olaglig, kan uppfattas som kränkande, utgör marknadsföring eller på annat sätt kan uppfattas som olämplig. Sådant innehåll kommer att tas bort från webbplatsen och företaget förbehåller sig även rätten att avsluta tjänst på webbplatsen som användaren ev. har anslutit sig till.
För det fall material och kommunikation som sänds till oss via webbplatsen innehåller personuppgifter gäller det som anges i Behandling av personuppgifter.
 

Information om cookies

Två Grävare ABs användning av cookies

På webbplatsen www.2gravare.se (även .com, .net, .nu) används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på Din enhet när Du surfar och använder webbplatser eller andra onlinetjänster för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på webbplatsen. Våra cookies används för att förbättra din användarupplevelse och för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att få information om hur webbplatsen används. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera webbplatsen. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som exempelvis IP-adresser och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till dig som person. Syftet är att kunna skapa personligt och relevant innehåll för dig som besökare. Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid. I tabellen nedan redovisas vilka slags cookies som används på webbplatsen, vilken funktion som cookien har och för vilka ändamål informationen samlas in.
 Google Analytics__utma, __utmb, …, __utmz Används för insamling av statistik för webbplatsen
Om Din webbläsare nekar cookies kan det medföra att funktionaliteten på webbplatsen begränsas.

Hur du undviker cookies

Om Du inte accepterar användning av cookies kan Din webbläsare ställas in så att den automatiskt nekar lagring av cookies eller informerar Dig varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Övrigt

Två Grävare AB kan när som helst ändra dessa användarvillkor, välja att visa eller ta bort inlägg och innehåll på webbplatsen och/eller stänga ner webbplatsen utan föregående notifikation. Uppdaterade användarvillkor tillhandahålls via webbplatsen.

Behandling av personuppgifter

Inledning

Med personuppgifter avses sådan information som, direkt eller indirekt, kan hänföras till unik person. Exempel på personuppgifter är namn, bild, personnummer, kontaktuppgifter eller IP-adress. Med behandling av personuppgifter avses alla åtgärder som Två Grävare AB eller annan part vidtar med personuppgifterna, t.ex. insamling, registrering och lagring.
Personuppgifter får användas för specifikt angivna ändamål och får därefter inte användas på något sätt utöver dessa ändamål.

Två Grävare AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för företagets verksamhet. Det förekommer också att vi via biträdesavtal behandlar personuppgifter för vilka annan är personuppgiftsansvarig. Vi bryr oss om våra kunder, anställda och intressenter och dessas integritet och förbinder oss att respektera och skydda personuppgifter i enlighet med gällande lagar och branschstandarder. För att skapa förståelse för hur vi samlar in och använder information om Dig har vi sammanställt denna information. Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor, funderingar eller förfrågningar som rör hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig: Två Grävare AB
Kontaktperson: Fredrik Persson, VD

Behandling sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning

Information som vi samlar in

Det är viktigt för oss att du känner till vilken information vi samlar in om dig och hur vi samlar in den. Vi kan komma att samla in personuppgifter på följande sätt.

Du kan direkt eller indirekt lämna information om dig själv till oss i samband med att du använder våra produkter och tjänster eller ansöker om anställning samt denna webbplats (www.2gravare.se). 
Information som vi kan komma att samla in i dessa sammanhang inkluderar: ditt namn, företagsnamn, dina kontaktuppgifter, information som behövs för fakturering (om det är relevant) och eventuella ytterligare uppgifter som du lämnar till oss. Vi samlar också in information i samband med eventuella betalningar och transaktioner, såsom fakturainformation, bank-/postgiro-/bankkontonummer etc., beroende på vad som är relevant.

När du använder våra tjänster kan det innebära att vi, i tillägg till den information som du lämnar själv enligt ovan, också samlar in följande information om dig och dina aktiviteter: 

 • Information om vilka produkter/tjänster du beställer från oss.
 • Information om din dator/mobila enhet: exempelvis IP-adress, enhetsidentifierare, val av webbläsare, språkval, vilken server din enhet är inloggad genom samt information om operativsystemet.
 • Information om din geografiska plats. 
 • Information om hur du interagerar med oss och använder våra tjänster. Det kan till exempel vara information om svarstider på olika sidor, vilket innehåll och vilka sidor vi har visat för dig, om du visat intresse för något särskilt innehåll genom att exempelvis ladda ner material etc. All denna information samlar vi in för att lära oss mer om vilken information som är intressant för dig och för att förbättra våra produkter och tjänster.

Syfte och rättslig grund med personuppgiftsbehandlingen

Personuppgifter behandlas alltid i enlighet med tillämplig lagstiftning och lagras inte längre än de behövs för att fullgöra åtaganden enligt avtal, överenskommelser eller lagstiftning.

Två Grävare AB behandlar personuppgifter när det är nödvändigt för att fullgöra avtal, vilket kan innebär att lagring av personuppgifter för avtalsparts anställda. Den information som lämnas till oss, liksom information om vilka produkter och tjänster Du använder och köper samt fakturerings- och betalningsinformation (när det är relevant) krävs normalt sett för att ingå avtal med oss.

De personuppgifter vi samlar in använder vi på följande sätt:

 • För att registrera Ert företag som kund (när det är aktuellt), samt Dig eller annan/andra som kontaktperson(er).
 • För att delge Er information, produkter eller tjänster som Ni efterfrågar och beställer, och möjliggöra fakturering.
 • För att optimera Din upplevelse av vår webbplats och erbjuda bättre service exempelvis genom att anpassa innehållet till dina specifika behov och önskemål genom Google Analytics. (Observera att du själv kan välja att stänga av sådan personlig anpassning närsomhelst). 
 • För att hantera jobbansökningar (när det är aktuellt).
 • För marknadsföringsändamål. Detta kan vara aktiviteter kring marknadsundersökningar eller olika kampanjer i form av direktmarknadsföring. Du kan närsomhelst kontakta oss och begära att dina uppgifter inte längre ska användas för direktmarknadsföring. Gör detta genom att kontakta oss direkt via e-post på info [at] 2gravare.se. 
 • För att kommunicera med Dig.

Hur vi delar personuppgifter vidare 

Två Grävare AB kommer inte att, utan ditt samtycke, dela vidare information om dig till tredje part såvida det inte är förskrivet i lag att vi måste göra detta eller det är direkt nödvändigt för att kunna leverera eller uppfylla en produkt eller tjänst som Du har bett om eller beställt från oss.
Om företaget skulle behöva behandla personuppgifter för något annat ändamål och som enligt gällande och tillämplig lagstiftning kräver samtycke, kommer sådant att inhämtas från berörda parter innan behandling av personuppgifter inleds.

Mottagare av personuppgifter

Samtliga anställda på Två Grävare AB kan vara mottagare av personuppgifter.

På webbplatsen www.2gravare.se finns möjlighet att hämta e-postadresser till företagets samtliga tjänstemän samt ett formulär som skapar ett e-post-meddelande till mail-adressen info [at] 2gravare.se. Mailkorgen bevakas av Administratör.

Överföring till tredjeland

Vi ser till att alltid behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om det skulle uppstå en situation där vi eller någon av våra leverantörer eller underleverantörer behöver överföra personuppgifter till ett land utanför EU/EES, så lovar vi att vi vidtar alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din personliga information behandlas på ett säkert sätt och med en adekvat skyddsnivå som ligger åtminstone i linje med vad som gäller inom EU/EES.
Vi kommer enbart att överföra dina personuppgifter till ett land, ett område eller en sektor i tredjeland om EU-kommissionen har beslutat att det har en tillräcklig skyddsnivå.

Gallring av personuppgifter

Vi behåller Dina personuppgifter i 2 års tid eller så lång tid som lagstiftning eller annat avtal binder oss till att följa. Detta betyder att vi raderar personuppgifter som vi inte genom lagstiftning eller annat avtal måste spara i våra system när du som kund, leverantör eller intressent inte längre använder våra tjänster eller när personuppgifterna inte längre behövs för de syften som uppgifterna samlades in för. Om vi behåller dina personuppgifter för andra syften som inte direkt kan kopplas till lagstiftning eller avtal såsom exempelvis kontaktlista för potentiella kunder, så sparar vi aldrig uppgifterna under längre tid än vad som är direkt nödvändigt med tanke på syftet eller vad som krävs enligt lag.
Två Grävare AB skyddar personuppgifter genom tekniska såväl som organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra att obehöriga får tillgång till uppgifterna och säkerställa korrekta uppgifter hos oss, så tillämpas begränsningar för vilka personer som har åtkomst till personuppgifter genom rättigheter till delar av företagets IT-infrastruktur.

Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att få information från oss om huruvida vi behandlar Dina personuppgifter, och om så är fallet har du även rätt att få information om:
 • syftet med att vi behandlar Dina personuppgifter
 • vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar
 • vilka personuppgifter vi lämnar ut till tredje part (mottagare eller kategorier av mottagare) om det är aktuellt
 • hur länge Dina personuppgifter sparas och vilka gallringskriterier vi utgår ifrån
 • Dina rättigheter (rätten till radering, rättelse och begränsning av Dina uppgifter, rätten till dataportabilitet, rätten att invända mot behandling och rätten att klaga till tillsynsmyndigheten).
 • från vilka källor vi hämtar Dina personuppgifter (i de fall vi hämtar dem någon annanstans ifrån än direkt från Dig)
 • ifall dina personuppgifter används för automatiskt beslutsfattande och vilka konsekvenser detta kan få för Dig

Om du vill begära ut information om Dina personuppgifter och/eller få ett samlat registerutdrag med de uppgifter som vi har registrerade om Dig, kontakta oss via telefon: 0303-67020 eller epost: info [at] 2gravare.se. Din begäran kommer att behandlas så snart som möjligt, senast inom 30 dagar. Det kostar ingenting att begära och få ut ett registerutdrag. Om du däremot vill begära ut flera kopior förbehåller vi oss rätten att ta ut en rimlig administrationsavgift. När du skickar in din begäran elektroniskt, kommer du också att få registerutdraget tillbaka i digital form.

Rätten till rättelse

Vi är måna om att all personlig information som finns lagrad hos oss är korrekt. Om Du skulle upptäcka att vi trots detta har ofullständiga eller felaktiga personuppgifter om Dig i våra register ber vi att Du meddelar oss detta så vi har möjlighet att korrigera, komplettera eller ta bort information.

Rätten till radering

Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa förutsättningar:

 • När Dina personuppgifter inte längre behövs för de(t) ändamål som uppgifterna samlades in för
 • Om Du tagit tillbaka ditt samtycke, dvs att Du inte längre samtycker till behandlingen (förutsatt att behandlingen grundar sig på ditt samtycke som enda rättsliga grund)
 • Om uppgifterna används för marknadsföringsändamål
 • När din rätt till personlig integritet väger tyngre än vårt berättigade intresse av att fortsätta behandla personuppgifter om dig (förutsatt att behandlingen grundar sig på berättigat intresse som rättslig grund)
 • Om vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med gällande lagstiftning

Vi kommer alltid att gallra och radera personuppgifter när det krävs enligt lag. Se även i avsnittet längre upp om gallring av personuppgifter.

Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om att bli raderad, kommer vi att meddela Dig detta beslut och informera om varför. Om du ändå vill gå vidare och försöka få Dina uppgifter raderade kvarstår möjligheten för Dig att lämna in klagomål till Datainspektionen eller gå vidare med ditt ärende till domstol.

Rätten till begränsning

Du har rätt att få behandling av Dina personuppgifter begränsad under vissa omständigheter:

 • Under en period medan vi kontrollerar att uppgifterna är korrekta efter att Du har invänt mot behandlingen eller ifrågasatt uppgifternas korrekthet. 
 • Om behandlingen är olaglig, och Du trots detta har motsatt dig att uppgifterna raderas och istället begärt att användningen av dem ska begränsas
 • När vi inte längre behöver Dina personuppgifter för det ursprungliga syftet, men de behöver finnas kvar för att Du ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk.
 • Om vi begränsar behandlingen av Dina personuppgifter enligt ovan kommer vi fortfarande lagra uppgifterna men inte använda den annat än (i) med Ditt samtycke, (ii) för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, (iii) för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller (iv) för skäl som rör ett viktigt allmänintresse. 

Rätten till dataportabilitet

När vi behandlar Dina personuppgifter på ett automatiserat sätt, antingen med Ditt samtycke som rättslig grund eller för att uppfylla ett avtal, så har Du rätt att själv få ut de personuppgifter som Du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format – så kallad dataportabilitet.

Rätten att invända

Om syftet med behandlingen är direktmarknadsföring kommer vi omedelbart att upphöra med den behandlingen om Du begär detta.

Frågor och klagomål

Vi hoppas att den här informationen är användbar för Dig och bidrar med förtydliganden när det gäller varför och hur vi behandlar Dina personuppgifter. Om Du har frågor om hur vi behandlar Dina personuppgifter, tveka inte att ta kontakt med oss:

Två Grävare AB 0303-67020 eller info [at] 2gravare.se. 

Du har också rätt att lämna ett klagomål till tillsynsmyndigheten när det gäller hur vi behandlar Dina uppgifter. 

Denna informationstext uppdaterades senast den 2020-07-09.