fibernat1
fibernat2
fibernat3
fibernat4
fibernat5
fibernat6
fibernat7
fibernat8
previous arrow
next arrow

Fibernät

Verksamhetens andra huvudverksamhet är byggnation av fibernät.

Redan i företagets linda utfördes de första fibernätsbyggnationerna och då var fokus på de nationella stamnäten. Vid tiden jobbade vi främst som underentreprenör till de större aktörerna. Idag utför vi i de flesta fall totalentreprenader.

Dagens verksamhet består till stor del av att bygga stam- och områdesnät för landets större branschaktörer, kommuner och mindre nätägare.